Vasarassvētki Gaujienā, 1936,
Gaujienas pagasts
Atpūta Vasarsvētkos Baltezerā, 1931-06-24,
Ādažu novads
Vasarsvētkos, 1937,
Gulbenes pilsēta