Aizpute. Meitene ar suni, [189-?],
Aizputes pilsēta
Liepāja. Jūrmala, 1919,
Liepāja
Kornetu ceļš, [196-],
Veclaicenes pagasts
Straupe. Cara Pāvila ozols, 1942,
Straupes pagasts
Jelgava. Portrets, [192-],
Jelgava
Meitenes Vecpiebalgā, 1926,
Vecpiebalgas pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, [192-],
Kauguru pagasts
Strenči. Jāņa Ziemeļnieka iela, [192-?],
Strenču pilsēta
Skolotāja ar skolniecēm klasē, [192-?],
Strenču pilsēta
Skolēni klasē, [192-?],
Strenču novads