Kāzas "Klētniekos", 1939-12-25
Neatpazītas meitenes portrets, [193?],
Valkas pilsēta
Neatpazītu meiteņu dubultportrets, 1938-04-11,
Aizputes pilsēta
Bērni Koknesē, 1910,
Kokneses pagasts
Neatpazīta meitene tautu tērpā, [193-],
Tukuma pilsēta
Neatpazītu meiteņu dubultportrets, [193-?],
Liezēres pagasts