Valija Nuķis, [19--],
Limbažu pilsēta
Jauniešu grupa, [19--],
Cēsu pilsēta
Dikļu 6-klašu pamatskolas Bērnu svētki, 1933-05-06,
Dikļu pagasts
Rita Ozoliņa, [191-],
Lejasciema pagasts