Pļaviņas. Skanstnieku grava, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Bebrulejas piemiņas akmens, [199-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Daugavas krasts pie Ūļmuižas, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Krustpils, [195-],
Jēkabpils
Kokneses pilsdrupas, [195-],
Kokneses pagasts
Sēlpils pilskalns, 1962,
Sēlpils pagasts
Sece, [195-],
Seces pagasts