Bērnības svētki Cēsīs, [1971?],
Cēsu pilsēta
Bauskas pilsētas bērnudārza grupiņa, [194-],
Bauskas pilsēta
Lidija un Andrejs Svikšas, 1939,
Silajāņu pagasts
Pēteris Svikša ar bērniem, 1940,
Silajāņu pagasts
Ņina Svikša ar bērniem, 1940,
Silajāņu pagasts
Inta, [193-?]