Kārsavas skolas skolnieki, [19--],
Kārsavas pilsēta
Rencēnu vidusskolas skolēni un skolotāja, 1953-1954,
Rencēnu pagasts
Jāņu diena, [193-?],
Valmieras pagasts
Laumas Eglītes kristību bilde, [193-?],
Alojas pagasts
Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts
Kristības, [19--],
Alojas pagasts
Krišjāņa Eglītes bēres, [19--],
Alojas pagasts