Bērnība Padomju laikos, [198-],
Jēkabpils novads
Dravnieku pamatskolas skolotāji un skolēni, [196-],
Stabulnieku pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni 1935. gadā, 1935-03,
Stabulnieku pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni 1930. gadā, 1930-12-28,
Stabulnieku pagasts