Smiltene. Cērtenes liepa, 2011,
Smiltenes pilsēta
Mozus ticīgo Talsu meiteņu grupa, [193-],
Talsu pilsēta
Staicele. Liepiņa maizes veikals, [192-],
Staiceles pilsēta