Kalvene. Zaļumballes muzikanti, [1922],
Kalvenes pagasts
Lauku muzikanti Vitrupes Akmentiņos , [192-],
Viļķenes pagasts
Jēkabpils. Zēns ar kontrabasu, [192-],
Jēkabpils
Ludza. Muzikanti, [192-?],
Ludzas pilsēta
Nīkrāces bibliotēkas orķestris, [193-],
Nīkrāces pagasts