Nīkrāces pagasts. Milda Paula, 1941-05-10,
Nīkrāces pagasts
Rokdarbnieču pulciņš Spārē, 1938,
Talsu pilsēta