Jānis Čamda ar sievu, [19--],
Cēsu pilsēta
Velta Reča un Skaidrīte Graumane, [195-?],
Rankas pagasts
Dāmas Rīgā, [193-],
Rīga
Viesības, 1955,
Asūnes pagasts