Hartmaņa muiža, 2015,
Rīga
Hartmaņa muižiņa, 1928,
Rīga