Ieriķu muiža, 2015,
Amatas novads
Ieriķi. Kārļa dzirnavas, [192-],
Drabešu pagasts