Knopa papīrfabrika, 1910-30-1,
Rīga
Rucavas jauktā kora dziedātājas , 1910,
Rucavas pagasts