Sabīne lasa grāmatu, 1954,
Rīga
Sabīne lasa grāmatu, 1954,
Rīga
Nora Jēpe, 1946-06-12,
Rīga
Paulīne Jēpe, 1937,
Rīga