Rīgas ķeizardārzs, [190-],
Rīga
Rīga. Pulvertornis, [190-],
Rīga
Rīgas sinagoga, [190-],
Rīga
Osvalds un Vilma Stūrāni, 1938-1943,
Rīga