Ziemupes muižas parka lielā liepa, 1929,
Pāvilostas novads