Pavasara sējas darbi p/s "Nīkrāce", [197-],
Nīkrāces pagasts
Kartupeļu novākšana p/s "Nīkrāce", [197-],
Nīkrāces pagasts
Kartupeļu novākšana p/s "Nīkrāce", [197-],
Nīkrāces pagasts
Sovhozs "Daugava", 1970,
Daugavpils novads