Nīkrāces pagasts. Ainava, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nereta. Iesvētības, 1943,
Neretas pagasts
Skrunda. Šoferu svētku dalībnieki, 1958-07-06,
Skrundas pilsēta