Veclaicenes pamatskola. Klase, [196-],
Veclaicenes pagasts
Liepupes vidusskola. Mācību stunda, [195-],
Liepupes pagasts
Liepupes vidusskola. Mācību stunda, [197-?],
Liepupes pagasts
V.R.F. III ģimnāzijas klase, 1931,
Rūjienas pilsēta
Gostiņu septiņgadīgā skola, 1954-09-01,
Pļaviņu pilsēta
Skolēni mācās signalizēt (bez karodziņiem), [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Skolēni mācās signalizēt (ar karodziņiem), [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Skolēni mācās signalizēt (ar karodziņiem), [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Skolnieki un skolotāja klasē, [19--],
Jērcēnu pagasts