Grass kundze ar meitu Emmu, [19--],
Gaujienas pagasts
Berta Terinks dz. Grass, [19--],
Daugavpils
Berta Terinks dz. Grass, [19--],
Daugavpils
Terinku ģimene, [193-?],
Lejasciema pagasts
Terinku ģimene, [193-?],
Lejasciema pagasts
Terinku ģimene, 1939,
Daugavpils
Grass kundze ar bērniem, [19--],
Lejasciema pagasts
Grass kundze, [19--],
Lejasciema pagasts
Grass ģimene, [19--]
Emma Breņķe, [192-?],
Daugavpils
Divas Emmas, [193-?],
Daugavpils
Emma Hrižaņenoka, [1911?],
Liepāja