Grupa Cēsu karavīru sanatorijā, 1937-09-10,
Cēsu pilsēta
Grupa Cēsu karavīru sanatorijā, 1937-09-10,
Cēsu pilsēta
Gunārs Terinks 3. klasē, [193-?],
Daugavpils
Jevgeņijs Terinks , 1934,
Rīga
Alvīne Runčevica, 1949-08-13