Grass ģimene, [19--]
Emma Breņķe, [192-?],
Daugavpils
Divas Emmas, [193-?],
Daugavpils
Emma Hrižaņenoka, [1911?],
Liepāja
Gustavs un Emma Ozoliņi, [190-],
Liepāja
Rita Ozoliņa, [190-]
Rita Ozoliņa, [191-],
Lejasciema pagasts
Rūdolfs Terinks, [19--],
Daugavpils
Rūdolfs Terinks, [19--],
Gaujienas pagasts