Skolnieki un skolotāja klasē, [193-?],
Daugavpils
Klases fotogrāfija, [193-?],
Daugavpils
Skolotāji un 1. klases skolēni, [19--],
Lejasciema pagasts
Skolotāji un 2. klases skolēni, [19--],
Lejasciema pagasts
Skolotāji un 2. klases skolēni, [19--],
Lejasciema pagasts
Skolotāji un 3. klases skolēni, [19--],
Lejasciema pagasts
Skolotāji un 3. klases skolēni, [19--],
Lejasciema pagasts
Skolotāji un 3. klases skolēni, [19--],
Lejasciema pagasts
Ego Terinks, 1936,
Rīga
Eross Terinks, [193-?],
Daugavpils
Berta Terinks dz. Grass, [193-?],
Daugavpils