Neatpazītu sieviešu portrets, [19--],
Siguldas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Siguldas pilsēta
Jānis Gangnuss, [19--]
Neatpazītas meitenes portrets, [192-],
Siguldas pilsēta
Neatpazītas meitenes salonportrets, [19--],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, [193-],
Kuldīgas pilsēta