Neatpazītu vīriešu dubultportrets, [189-?],
Siguldas pilsēta
Ranka. Pašdarbnieku teātris, 1931-01-01,
Rankas pagasts
Ranka. Pašdarbnieku teātris, 1930-05,
Rankas pagasts
Ranka. Pašdarbnieku teātris, 1929-11-17,
Rankas pagasts
Pajūgs pie nama, [191-?]
Dzīvoklis Talsos, 1922,
Talsu pilsēta
Dzīvoklis Talsos, 1922-08-22,
Talsu pilsēta
Ogres zaļumu svētkos, [192-?],
Ogres pilsēta
Apes lauksaimniecības skola, 1931,
Apes pilsēta