Rīga. Brizules ļaudis, 1920-01-01,
Rīga
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
7. Siguldas kājnieku pulka karavīrs, [193-?],
Gulbenes pilsēta
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts