Anna Slaidiņa iesvētībās, [193-?],
Drustu pagasts
Iesvētības Drustu baznīcā, [193-?],
Drustu pagasts
Kāzas, [193-?],
Drustu pagasts
Slaidiņi, [193-?],
Drustu pagasts
Māsas Anna un Elza Slaidiņas , [193-?],
Drustu pagasts
Anna Slaidiņa , [193-?],
Drustu pagasts
Elza Slaidiņa un Alvīna Slavens, [193-?],
Drustu pagasts
Elza Slaidiņa un Alvīna Slavens, [193-?],
Drustu pagasts
Neatpazīta jauna vīrieša portrets, [193-?],
Drustu pagasts