Kārķi. Tūžu mājas un saime, 1922,
Kārķu pagasts
Alma un Augusts Tobīsi, 1911,
Valkas pilsēta
Herberts Dorbe , 1974,
Ventspils
Aktrise Elza Barūne, [195-],
Valmiera