Pēc siena pļaujas, [195-],
Asūnes pagasts
Asūne. Pamatskolas skolēni, [196-],
Asūnes pagasts
Asūnes pamatskolas skolēni, [196-],
Asūnes pagasts
Skolēni un skolotāji, [195-],
Asūnes pagasts
Klasesbiedri, [196-],
Asūnes pagasts
Pēteris Svikša, 1925,
Rēzekne
Boriss Merkulovs, 1927,
Rīga
Ņina Merkulova, 1931,
Rīga