Ņina Merkulova, 1931,
Rīga
Ņina Merkulova, 1932,
Rīga
Jadviga Opincāne, 1933,
Rīga
Ņina Merkulova, 1934,
Rīga
Pēteris Svikša, 1935,
Rīga
Nadežda Merkulova, 1929,
Rīga
Floriāns Svikša, 1936,
Rēzekne
Ģimene, 1937
Dzērves-Cīravas pamatskola, 1943,
Cīravas pagasts
Gaviezes aizsardzes, 1936-08-16,
Gaviezes pagasts
J. Grosgals, 1935-01-16,
Gaviezes pagasts
Latvijas armijas karavīri, [193-],
Liepāja