Ģimenes foto, 1930,
Rīga
Kristības, 1928,
Rīga
Emīlija un Reinis Pormaļi, 1910-1915,
Rīga
Reinis Pormalis, 1914-11-09
Rīga. Hermīne, [193-],
Rīga