Neatpazītas sievietes portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas sievietes salonportrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazīta vīrieša salonportrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Matilde Videnieks, [19--],
Kuldīgas pilsēta