Madona. Osvalda Labana kāzas, [192-],
Madonas pilsēta
Madona. Osvalda Labana kāzas, [192-],
Madonas novads
Svinības, [193-],
Madonas novads
Madonas novada ļaudis, [192-],
Madonas novads
Kokneses pilsdrupas, [192-],
Kokneses pagasts
Saikavas pagasta Kalna skolas audzēkņi, 1944-03-27,
Barkavas pagasts
Ēveles koris, [1930],
Ēveles pagasts
Ēveles koris, 1926-02-20,
Rīga
Irēna Skrastiņa, [1940],
Valmiera
Mozus Blontu Latvīšu Pamatskola, 1933,
Blontu pagasts
Zelta Kāzas, 1964,
Pildas pagasts