Jaunieši Kupravā, [193-?],
Kupravas pagasts
Armijā iesauktie, 1932-01-12,
Valkas pilsēta
Bijušie skolas biedri, 1929-1930,
Valkas pilsēta
Brāļi Kurpnieki, [1930?],
Valkas pilsēta
Lūcija Damburs, 1934-08-12,
Valkas pilsēta
Neatpazītas cilvēku grupas portrets, [19--],
Kārsavas pilsēta
Viesības, 1955,
Asūnes pagasts
Laidzes lauksaimniecības tehnikums, [196-],
Laidzes pagasts
Staņislavs Kaupužs, [193-],
Kārsavas pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [192-?],
Mārupes novads