Karavīri, [193-]
Kareivji izklaidējas, [193-],
Rīga
Mežsargi, [19--],
Kārsavas pilsēta
Jāņu diena, [193-?],
Valmieras pagasts
Krišjānis Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Emma un Krišjānis Eglīši, [19--],
Alojas pagasts
Jaunu sieviešu grupas bilde, [19--],
Alojas pagasts
Māsas Anna Eglīte un Marta Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Tālis Lapiņš, [196-?],
Jelgava
Laumas Eglītes kristību bilde, [193-?],
Alojas pagasts
Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts
Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts
Kristības, [19--],
Alojas pagasts