Maizniekzeļļu izlaidums, 1938,
Talsu pilsēta
Neatpazīta bērna portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Pulkvedis Krišs Ķūķis, 1923-1924,
Liepāja