Krāslavas valsts ģimnāzijas klasesbiedri, 1938-12-17,
Krāslavas pilsēta
Karvas skola, [193-],
Alūksnes novads
Bruno un Iza Artmaņi, 1939,
Rīga
Bērna portrets, [193?],
Rīga
Dobelniece, [193?],
Dobeles pilsēta