Mālīšu ģimene, [192-],
Rīga
Mālīšu ģimene, [192-],
Rīga
Brāļi Svilpes, 1920-01
Kaprālis Jēkabsons, 1923-04,
Daugavpils
Latvijas armijas kaprālis, 1923-08-15,
Daugavpils
Ansis Jūlijs Eglītis , [193-],
Cēsu pilsēta
Neatpazītu cilvēku dubultportrets, [191-?],
Cēsu pilsēta
Latvijas armijas karavīri, [192-],
Daugavpils novads