Skrunda. Fricis Eglītis, [193-],
Skrundas pilsēta
Osvalds Lapiņš, 1924-09-23,
Rīga
Osvalds Lapiņš, [192-],
Madonas pilsēta
Jānis Ūdris ar sievu, [1890?],
Cesvaines pilsēta
Jānis Ūdris ar sievu un dēlu, [1916?],
Vecpiebalgas novads