Grupas portrets, [194-]
Skrunda. Izlaidums Pumpura vidusskolā, [195-],
Skrundas pilsēta
Kareivis Jānis Artūrs Puriņš, 1934-1940,
Cēsu pilsēta