Jānis Ūdris ar sievu un meitu, [1930?],
Vecpiebalgas novads