Rudzāti. Pirmā Svētā Komūnija, 1935-06-23,
Rudzātu pagasts
Rudzātu pamatskola, 1936-04,
Rudzātu pagasts
Nikolajs Grebe (1892-1960), 1916,
Kuldīgas novads
Krāslavas valsts ģimnāzijas klasesbiedri, 1938-12-17,
Krāslavas pilsēta