Kazrunģu skolas skolnieki, [193-?],
Plāņu pagasts
Mores pamatskolas skolēni, [193-?],
Mores pagasts
Mīlīšu skolas 5. klase, [193-?],
Matīšu pagasts
Aumeisteru skolā, [193-?],
Grundzāles pagasts
Aumeisteru skolā, [193-?],
Grundzāles pagasts