Mīlīšu skolas 5. klase, [193-?],
Matīšu pagasts
Aumeisteru skolā, [193-?],
Grundzāles pagasts
Aumeisteru skolā, [193-?],
Grundzāles pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [193-?],
Burtnieku novads