Novusisti, 1933-03-12
R. S. I. IIr klase, [193-?],
Rīga
Skolēni ar skolotājiem mežmalā, [192-?],
Mazsalacas novads
Divu neatpazītu sieviešu salonfotogrāfija, [192-?],
Mazsalacas pilsēta
Rūdolfs Šmits , [191-?],
Lubānas pilsēta
Anna un Antonija, [193-],
Lazdukalna pagasts
Jānis Vaivods armijā, [191-],
Lazdukalna pagasts
Karavīrs, [191-],
Lazdukalna pagasts