Hermaņa Miķelsona māsas dēls, [19--],
Burtnieku pagasts
Ērikas iesvētības, 1942,
Valmiera
Zariņš un Ilmārs Miķelsons, 1940-05-02,
Valmiera
Hilda Cīrule, [19--],
Rīga
Grupas portrets, [19--],
Valmiera