D. Melbārdis, [193-?],
Strenču pilsēta
Vera, 1941,
Rīga