Austra Cikule, [193?],
Strenču pilsēta
Emma Lellis un Austra Cikule, [194-?],
Jērcēnu pagasts
Vitauts Cikulis ar bulli, [193-],
Jērcēnu pagasts
Vēlēšanas, [196-?],
Jērcēnu pagasts
Zenta, Ausma un Rasma vēlēšanu dienā, [196-],
Jērcēnu pagasts