Dzīve laukos, 1950-1960
Dzīve laukos, 1950-1960
Šķaune. Anna Lībiņa, [196-],
Šķaunes pagasts