Rīga. Osta, [192-],
Rīga
Rīga. Osta, [193-],
Rīga
Rīga. Osta, [193-],
Rīga
Rīga. Osta, [193-],
Rīga
Skultes osta, [193-],
Saulkrastu pilsēta
Rīga. Osta, [191-],
Rīga
Rīga. Tvaikoņi, [191-],
Rīga
Ainaži. Ostas mols, [193-],
Ainažu pilsēta
Liepāja. Fotokolāža, [193-],
Liepāja
Liepājas osta, [193-],
Liepāja
Liepāja. Ostas kuģītis, [190-],
Liepāja